Cung cấp và lắp đặt trạm xử lý nước thải công suất 1350m3/ngày đêm

Địa điểm: Khu nhà ở SQ, QNCN, CNVQP Thuộc Bộ tổng tham mưu BQP. Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thành An

CHI TIẾT DỰ ÁN

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt trạm xử lý nước thải công suất 1350m3/ngày đêm

Địa điểm

Khu nhà ở SQ, QNCN, CNVQP Thuộc Bộ tổng tham mưu BQP

Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý

QCVN 14:2008/BTNMT

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Thành An

Công suất

1350 m3

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng