Sắp xếp


Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ. Các cá nhân/tổ chức mong muốn nhận chuyển giao công nghệ vui lòng liên hệ Vandan Group để được nhận chuyển giao

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng