Sắp xếp


Bất kì hoạt động sinh hoạt, sản xuất nào trong mỗi cộng đồng dân cư đều tạo ra nước thải, nếu lượng nước thải này chưa được xử lý thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống trong vùng. Vì vậy đòi hỏi phải có sự kiểm soát và xử lý nước thải bằng cách xây dựng các trạm xử lý.

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng