Sắp xếp


Giải pháp kỹ thuật đề xuất phương pháp cải tạo các bể phốt thông thường hiện có thành các bể xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn. Các bể này không những xử lý được vấn đề phân, nước tiểu thải ra từ các hộ gia đình mà còn xử lý được nước thải từ nhà tắm, máy giặt và nhà bếp một cách triệt để. Do tận dụng bể phốt cũ (làm bằng BTCT) nên giá thành của bể phốt mới thấp, có thể chấp nhận được với đa số người dân thành thị.
Thiết bị xử lý nước thải Vandan.Jokaso (dạng trạm xử lý công suất tùy ý) được cấu thành bởi các module lắp song song với nhau, chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về: nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008 BTNMT. Có thể tái sử dụng nước rất tốt cho tưới rau sạch, rửa sân, rửa xe,…..
Thiết bị xử lý nước thải tại nguồn Vandan.Jokaso (dạng modul đơn chiếc): chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về: nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008 BTNMT. Có thể tái sử dụng nước rất tốt cho tưới rau sạch, rửa sân, rửa xe,…..
Hệ qua từ thiết bị xử lý nước thải tạo ra hồ sinh học kết hợp mạng thu gom và xử lý.
Hệ quả từ thiết bị xử lý nước thải tạo ra giếng sinh học kết hợp mạng thu gom và xử lý. Giếng sinh học là thiết bị XLNT với chiều cao được kéo dài tương ứng với  việc thu hẹp diện tích hình chiếu bằng của thiết bị.

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng