Sắp xếp


Hệ quả từ thiết bị xử lý nước thải tạo ra giếng sinh học kết hợp mạng thu gom và xử lý. Giếng sinh học là thiết bị XLNT với chiều cao được kéo dài tương ứng với  việc thu hẹp diện tích hình chiếu bằng của thiết bị.

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng