Sắp xếp


Thiết bị xử lý nước thải tại nguồn Vandan.Jokaso (dạng modul đơn chiếc): chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về: nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008 BTNMT. Có thể tái sử dụng nước rất tốt cho tưới rau sạch, rửa sân, rửa xe,…..

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng