Sắp xếp


Hệ quả từ thiết bị xử lý nước thải tạo ra kênh sinh học kết hợp mạng thu gom và xử lý. Kênh sinh học là kênh hở có nắp dạng lưới lọc rác và để thu nước mưa.

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng