Sắp xếp


Giải pháp đề xuất hệ thống thu gom và xử lý nước thải với chỉ một đường ống duy nhất được mở rộng tiết điện theo chiều tăng dần từ cao xuống thấp kết hợp với thiết bị tiêu năng và thiết bị xử lý nước thải mang nhãn hiệu MGB của công ty cổ phần môi trường Xanh và Xanh. Hệ thống này khắc phục được toàn bộ các nhược điểm trên mang lại hiệu quả kinh tế lớn và ý nghĩa khoa học, kỹ thuật và môi trường.   

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng