THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MGB

Sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ môi trường. Cụ thể, sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước thải có khả năng xử lý một cách triệt để các loại nước thải bị nhiễm các chất thải hữu cơ như các loại nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, nước thải từ các khu trại chăn nuôi, các khu giết mổ gia súc, gia cầm hoặc từ các nhà máy chế biến thực phẩm, hay tương tự.

Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Mục đích của sáng chế là khắc phục các nhược điểm nêu trên.

Để đạt được mục đích đó, sáng chế đề xuất thiết bị xử lý nước thải được cải tiến bao gồm 6 khoang, trong đó hai khoang đầu là các khoang xử lý kỵ khí, hai khoang tiếp theo là các khoang xử lý hiếu khí, tiếp theo là khoang lắng và cuối cùng là khoang khử trùng nước thải bằng chất khử trùng.

Với mục đích ngăn chặn việc chảy tràn nước thải chưa được xử lý từ khoang trước sang khoang tiếp theo trong các mùa úng ngập và không để không khí từ các khoang xử lý hiếu khí tràn vào các khoang xử lý kỵ khí, các vách ngăn giữa các khoang trong thiết bị theo sáng chế được tạo ra sao cho ngăn cách hoàn toàn các khoang với nhau. Thiết bị không sử dụng các máng dẫn nước mà thay vào đó, bố trí các ống dẫn để dẫn nước từ dưới đáy khoang trước, xuyên qua vách ngăn đi vào khoang tiếp theo ở vị trí phía trên giá thể vi sinh. Trên ống này còn có đầu nhánh để sử dụng khi cần hút bùn từ dưới đáy các khoang. 

Với mục đích cắt đỉnh xả thải, làm cho quá trình xử lý nước thải trong thiết bị được thực hiện liên tục với biên độ chênh lệch thấp ngay cả trong điều kiện có sự chênh lệch lớn về phụ tải xả thải trong ngày, thiết bị theo sáng chế được bố trí các ống phụ có các van tương ứng để tạo dòng chảy thứ cấp giữa các khoang. Các ống này nối thông ống đứng ở vị trí thấp hơn nhiều so với ồng tràn và ngay bên trên giá thể vi sinh để dẫn dòng thứ cấp từ ống đứng của khoang trước sang khoang kế tiếp, nhờ đó tạo thành giếng tích trữ nước thải có dung tích lớn trong các khoang của thiết bị. Nhờ có giếng tích trữ nước thải này mà có thể cắt đỉnh xả thải, tức là vào thời điểm đỉnh xả thải, phần lớn lượng nước thải được tích trữ lại trong giếng tích trữ để được xử lý tiếp vào những thời điểm xả thải ít hơn. Như vậy, tại thời điểm đỉnh xả thải, nước thải vẫn được xử lý với lưu lượng vừa phải, đảm bảo thời gian xử lý thích hợp, trong khi tại các thời điểm xả thải cực tiểu, kể cả khi không có xả thải, thì thiết bị vẫn hoạt động. Khi đó, nước thải được tích trữ trong giếng sẽ dần dần được xử lý với lưu lượng có thể điều chỉnh được nhờ các van phụ. Thiết bị, vì thế hoạt động hầu như không đổi về lưu lượng xử lý (khác biệt rất nhỏ) nên chất lượng xử lý được đảm bảo, tiết kiệm được điện năng hơn rất nhiều so với thiết bị đã biết.   
 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng